WebMoney Mümkinçiligi

Sosial torlarda we giňden ýaýran oýunlarda hasabyňy doldurmak,, internet dükanlarynda satyn almak, torlarda dürli hyzmtlar üçin töleg etmek we ýene-de köp zatlar, Webmoney ulgamynyň kömegi bilen ýerine ýetirip bolýar..

Gapjygy doldurmak »     

 

Işiň düzgüni

Biz açyk: 10:00-dan 19:00-a çenli

Arakesme: 13:00-dan 14:00-a çenli

Nyrnamalar

Girizmek:
1000$-a çenli 10%
1000$-dan 8%

Çykarmak: -5%

Dostlaryňa ugratmak

Statistika

Ýandeks.Metrika reýting@Mail.ru

Täze arza

Tabşyrygy amala aşyrmak üçin gerekli ugry saýlaň, ugratmak ýa-da almak üçin gerekli sanly birliklriň mukdaryny görkeziň, şeýle hem tabşyrygy üstünlikli ýerine ýetirmek üçin birnäçe maglumatlary görkeziň.
Ýatda saklaň,şahsy maglumatlary ýazmak zerur.