Biz barada

Biz resmi ygtyýarly WebMoney nokady, Megastock ulgamynda hasaba alnan we WebMoney-den hem-de Türkmenistanyň salgyt gullugyndan WM belgilerini satmaga rugsadymyz bar.

Gapjygyň üstüni doldurmak gönüden-göni bolup geçýär we sizden ýörite bilim ýa-da hereket talap etmeýär.

Gapjygyny doldurmak üçin zerur şertler WMID eýesiniň şahsy barlygy we pasportyň şahsyýet resminamasy hökmünde görkezilmegi.

Eýesi

Alyş-çalyş nokadynyň eýesi WMID 385597983163. Web sahypasy we nyşany WMID 385597983163-e degişlidir.