Işiň düzgüni

Biz açyk: 10:00-19:00

Arakesme: 13:00-14:00

Nyrnamalar

Girizmek:
1000$-a çenli 10%
1000$-dan 8%

Çykarmak:-5%

Dostlaryňa ugratmak

täzelik

BAŞ SAHYPADA HASAPLAŞYK ÜÝTGEDI!

12.11.2019 21:43

“BERMEK-ALMAK” funksiýasynyň işi düzeldildi.
Jikme-jik»


BELLIGE ALYJYNYŇ ŞAHADATNAMASY

03.06.2017 22:05

Türkmenistanda başlangyç we şahsy şahadatnamalaryň berilmegişahadatnama, şahsy, başlangyç
Jikme-jik»


BIZ GÖÇDÜK!

21.04.2017 12:55

Ofisimiziň salgysyny üýtgedi
Jikme-jik»


INDI BIZ GOOGLE KARTASYNDA ÝERLEŞÝÄRIS

12.07.2016 12:27

Biziň salgymyz elektron kartalarda görünýär
Jikme-jik»


Saýtyň täzelenişi

03.06.2016 21:17

Täzeden dikeltmek awtomatlaşdyrmagy ornaşdyrmak
Jikme-jik»


Saýty başlamak

30.01.2016 10:11

Webmoney satuw nokadymyzyň açylmagy
Jikme-jik»