Işiň düzgüni

Biz açyk: 10:00-19:00

Arakesme: 13:00-14:00

Nyrnamalar

Girizmek:
1000$-a çenli 10%
1000$-dan 8%

Çykarmak:-5%

Dostlaryňa ugratmak

Saýty başlamak

30.01.2016 10:11

Ilkinji resmi Webmoney alyş-çalyş ofisiniň şu gün Türkmenistanda peýda bolandygyny Size uly höwes bile  habar berýärisl! Mundan beýläk internetdäki tölegli hyzmatlaryň hemmesi siziň üçin elýeterli!

 

← Da, de goşulmasy главную   Ähli täzelikler →