Işiň düzgüni

Biz açyk: 10:00-19:00

Arakesme: 13:00-14:00

Nyrnamalar

Girizmek:
1000$-a çenli 10%
1000$-dan 8%

Çykarmak:-5%

Dostlaryňa ugratmak

Saýtyň täzelenişi

03.06.2016 21:17

Sahypamyz biziň bilen ösýär! Interfeýs täzeden düzüldi, zerur zatlary tapmak has aňsatlaşdy, indi aralykdan (distansion aralygyndan) anketany tabşyryp bilersiňiz - şeýlelik bilen wm belgilerini ýa-da nagt pullary bron edip bilersiňiz. Webmoney SATYJY statusyny aldyk !!! indi bolsa müşderilerimiz tarapyndan girizilen maglumatlaryň howpsuzlygyny kepillendirýän SSL açaryny ulanýarys. Biziň bilen şahsy maglumatlaryňyzyň üçünji taraplara geçmejekdigi hakynda mälim edýäris!

 

← Da, de goşulmasy главную   Ähli täzelikler →