WebMoney girizmek we çykarmak

WebMoney doldurmak hyzmaty

Diňe resmi şahadatnamasy bolan ulgamyň agzalary üçin elýeterlidir, ofisimize baranyňyzda pasportyňyz we bir nusgasy saklamak üçin maglumatlar bazamyza geçirmek üçin pasportyňyz we bir nusgasy bolmaly. Gapjygyny doldurmak diňe pasport eýesiniň maglumatlary WMID maglumatlary, ýagny WMID eýeleri bilen gabat gelýän ýagdaýynda rugsat edilýär.

WebMoney-den çykarmak hyzmaty

Diňe şahsy barlygynda we ellerinde şahsyýetnamasy bolan pasporty bolan WMID eýeleri üçin hem elýeterlidir.

Wm nyşanlarynyň ulgama girizilmegi we çykarylmagy, NYRHNAMA öýjüginde sahypanyň sag tarapynda görkezilen häzirki nyrhlara laýyklykda amala aşyrylýar.

 

Işiň düzgüni

Biz açyk: 10:00-19:00

Arakesme: 13:00-14:00

Nyrnamalar

Girizmek:
1000$-a çenli 10%
1000$-dan 8%

Çykarmak: -5%

WebMoney

Dostlaryňa ugratmak